Ramadan Prayer Times For Borowo (Poland)Borowo, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 01:58 04:14 12:26 18:01 20:39 22:48
7 Tue 01:57 04:14 12:27 18:01 20:40 22:48
8 Wed 01:57 04:13 12:27 18:02 20:41 22:49
9 Thu 01:57 04:13 12:27 18:02 20:41 22:49
10 Fri 01:57 04:12 12:27 18:03 20:42 22:50
11 Sat 01:57 04:12 12:27 18:03 20:43 22:50
12 Sun 01:57 04:12 12:28 18:03 20:43 22:50
13 Mon 01:57 04:12 12:28 18:04 20:44 22:51
14 Tue 01:57 04:11 12:28 18:04 20:45 22:51
15 Wed 01:57 04:11 12:28 18:05 20:45 22:52
16 Thu 01:58 04:11 12:28 18:05 20:46 22:52
17 Fri 01:58 04:11 12:29 18:05 20:46 22:52
18 Sat 01:58 04:11 12:29 18:06 20:46 22:52
19 Sun 01:58 04:11 12:29 18:06 20:47 22:53
20 Mon 01:58 04:12 12:29 18:06 20:47 22:53
21 Tue 01:58 04:12 12:29 18:06 20:47 22:53
22 Wed 01:59 04:12 12:30 18:07 20:47 22:53
23 Thu 01:59 04:12 12:30 18:07 20:47 22:53
24 Fri 01:59 04:13 12:30 18:07 20:47 22:54
25 Sat 01:59 04:13 12:30 18:07 20:47 22:54
26 Sun 02:00 04:14 12:31 18:07 20:47 22:54
27 Mon 02:00 04:14 12:31 18:07 20:47 22:54
28 Tue 02:00 04:15 12:31 18:07 20:47 22:54
29 Wed 02:01 04:15 12:31 18:07 20:47 22:54
30 Thu 02:01 04:16 12:31 18:07 20:47 22:54
1 Fri 02:01 04:17 12:32 18:07 20:46 22:54
2 Sat 02:02 04:17 12:32 18:07 20:46 22:54
3 Sun 02:02 04:18 12:32 18:07 20:46 22:54
4 Mon 02:03 04:19 12:32 18:07 20:45 22:54
5 Tue 02:03 04:20 12:32 18:06 20:45 22:53