Ramadan Prayer Times For Ballina (Australia)Ballina, Australia
None
Muslim World League, Shafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 05:09 06:33 11:44 14:37 16:55 18:15
7 Tue 05:10 06:34 11:45 14:36 16:55 18:15
8 Wed 05:10 06:34 11:45 14:36 16:55 18:15
9 Thu 05:11 06:35 11:45 14:36 16:55 18:15
10 Fri 05:11 06:35 11:45 14:37 16:55 18:15
11 Sat 05:11 06:36 11:45 14:37 16:55 18:15
12 Sun 05:12 06:36 11:46 14:37 16:55 18:15
13 Mon 05:12 06:36 11:46 14:37 16:55 18:15
14 Tue 05:12 06:37 11:46 14:37 16:55 18:15
15 Wed 05:12 06:37 11:46 14:37 16:56 18:15
16 Thu 05:13 06:37 11:47 14:37 16:56 18:15
17 Fri 05:13 06:38 11:47 14:37 16:56 18:16
18 Sat 05:13 06:38 11:47 14:37 16:56 18:16
19 Sun 05:14 06:38 11:47 14:38 16:56 18:16
20 Mon 05:14 06:38 11:47 14:38 16:56 18:16
21 Tue 05:14 06:39 11:48 14:38 16:57 18:16
22 Wed 05:14 06:39 11:48 14:38 16:57 18:17
23 Thu 05:14 06:39 11:48 14:38 16:57 18:17
24 Fri 05:15 06:39 11:48 14:39 16:57 18:17
25 Sat 05:15 06:39 11:48 14:39 16:58 18:17
26 Sun 05:15 06:39 11:49 14:39 16:58 18:18
27 Mon 05:15 06:40 11:49 14:40 16:58 18:18
28 Tue 05:15 06:40 11:49 14:40 16:59 18:18
29 Wed 05:15 06:40 11:49 14:40 16:59 18:19
30 Thu 05:15 06:40 11:49 14:40 16:59 18:19
1 Fri 05:15 06:40 11:50 14:41 17:00 18:19
2 Sat 05:16 06:40 11:50 14:41 17:00 18:20
3 Sun 05:16 06:40 11:50 14:42 17:00 18:20
4 Mon 05:16 06:40 11:50 14:42 17:01 18:20
5 Tue 05:16 06:40 11:50 14:42 17:01 18:21